چرا قیمت کالاها روی محصولات درج نشده است؟

به علت نوسانات مداوم قیمت مواد اولیه و همچنین قابلیت گسترده سفارشی سازی محصولات قیمت ها درج نمی شود

مدت زمان تحویل محصولات سفارشی چقدر است ؟

مدت زمان تقریبی تحویل محصولات سفارشی با توجه به عنوان محصول و ظرافت های سفارشی آن از حداقلِ سه هفته تا حداکثرِ سه ماه متغیر است

نحوه سفارش محصولات مجموعه به چه صورت است ؟

سفارش محصولات مطابق سلیقه مشتریان هم به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری امکان پذیر است

نحوه پرداخت هزینه محصولات چگونه است ؟

هزینه محصولات آماده تحویل، هنگام خرید و تحویل به مشتری به طور کامل دریافت می شود

برای محصولات سفارشی :

۳۰% ابتدای مراحل سفارش

۳۰% در حین مراحل ساخت

۴۰% هنگام تحویل کالا

به علت نوسانات مداوم قیمت مواد اولیه و همچنین قابلیت گسترده سفارشی سازی محصولات قیمت ها درج نمی شود

جایگاه محتوای شما